Другие предметы - решения школьных заданий

Предмет: Другие предметы, автор: agadobriyden
1.Самопізнання – це: а) засіб керування іншими людьми; б) засіб оволодіння досвідом інших людей; в) засіб оволодіння власним досвідом; г) фізіологічний процес.
2. Самооцінка не буває: а) заниженою б) завищеною в) адекватною г) нейтральною

3. Визначте на що немає впливу занижена самоцінка: а)надосягнення успіху в житті б) на погіршенню стосунків в) на вирішення проблем г) правильної відповіді немає

4. До особистісних складових самовизначення належать:

а) визначення місця в суспільстві б) вибір професії в) оцінка майбутньої родини г) відношення до інших людей

5.Емоційно зріла людина: а) не вміє долати труднощі б) уміє керувати емоціями в) песимістична г) не сприймає критики

6.Оберіть риси, якими характеризується гармонійнорозвинена особистість:а) позитивна настанова до життя;в) невміння спілкуватися, агресивністьб)доброзичлива співпрацювати з людьми г) неадекватність в судженнях

7.Якщо матеріал почутий на уроці не повторити, то через 1 годину в памяті залишиться : а) 10 % інформації б) 20% інформації в) 50% інформації г) 2 % інформації

8. Встановіть відповідність між типами сприйняття інформації та їх характеристиками:

1. візуальне а) сприйняття звуків, їх тонів, тембрів, гучності

2. аудіальне б) сприйняття образів, форм, кольорів

3. кінестетичне в) сприйняття на дотик, тривалість дії, мязовупам'ять

Допоможіть будь ласка!!))