Українська література - решения школьных заданий

Предмет: Українська література, автор: bodia21st
1. У суспільно-побутовій пісні «Ой на горі та женці жнуть» ідеться

А про дохристиянські часи Б про часи козаччини

В про часи Другої світової війни Г про сучасні часи

2. Чумаки, про яких ідеться в пісні «Ой у степу криниченька», - це

А мандрівні співаки й музиканти Б наймані робітники

В мандрівні купці Г постачальники харчів для козаків

3. У рядках «Як я стану коломийки співати, співати, засмієшся і затужиш, і станеш гадати» говориться про те, що коломийки

А дають нові знання Б допомагають молоді познайомитися

В впливають на почуття Г розкривають співочий талант

4. До ознак народної пісні НЕ належить

А мелодійність Б усність поширення В авторство Г варіативність

5. Село Тухля знаходилося

А у Карпатах Б на Поліссі В на березі Дніпра Г на Слобожанщині

6. Який тяжкий злочин скоїв Тугар Вовк принародно?

А потоптав громадські святині Б наказав прибрати священний камінь

В образив старійшину Г убив свідка

7. Визначте реального героя твору «Захар Беркут» І.Франка

А Максим Б Бурунда В Тугар Вовк Г Захар Беркут

8. Визначте послідовність подій у пісні «Ой на горі та женці жнуть»

А А попереду Дорошенко, веде своє військо… Б Гей, хто в лісі, озовися!

В А попід горою, попід зеленою козаки йдуть. Г А позаду Сагайдачний, що проміняв жінку…
10. Достатній рівень (по 1 балу)
А) Дайте визначення суспільно-побутовим пісням.
Б) Коротко схарактеризуйте образ Захара Беркута.