Қазақ тiлi - решения школьных заданий

Предмет: Қазақ тiлi, автор: aelitamv
Достык туралы өйлар

Дуниедегi ен улы сезiмдердiн бiрi
Достык туралы ойлар
достык. Әр адам дуниеге келгеннен кейiн
өміріндегі сырын, муң-шерiн таркатып, куанышы мен кайгысын болісетін дос іздейді.
Қиындыкка тап болсан, оны досынмен бөлісіп, акылын тындап, шешім
таба аласын. Баска
жаксы да адал дос болу үшін, ен алдымен, адамды тындай бiлу, акыл бере білу кабілеті
жоғары болуы тиiс. Достык алдымен адамдардың бір-біріне сенуiнен басталады. Сенім
арткан сайын, достык та катаяды. «Достык» туралы накты ой айткан философ
А.Шопенгауэр өзiнiн «Өмірлік данышпандыктын афоризмдері» деген енбегінде: «Нағы
шынайы достык адамдардын бiр-бiрiмен терен, таза және адал карым-катынасын кажет етеді.
досыныздын кайгысына, куанышына оргактаса білу. Осынын бәрі адамнын табиги
өзімшілдік, өркөкіректік касиеттерін жояды.
агайыннын кайсысы жаксы?» - деп сұрапты. Данышпан «Дос жаксы», - депті. Сол үшін
достарыннын iсi жайында ойла, камкор бол. Себебі, әркім өз досын жалында тутпаса,
достары да оны есiнде сактамайды, акырында ол лоссыз калады». Халыкта «Алтын берген
дос емес, акыл берген - дос» деген макал бар. Сенiм мен жаркын конiл
ететін тірек. Өзі шынайы дос бола білген адамнын достары коп болады, жер бетiнде өзiн
достыкты берік
жалгыз сезінбейді.
Бұл деген. Бір данышпаннан: «Дос пен

4. Мәтiнде кандай макал айтылды? Магынасын ашып жазыныз.
Макал/Магынасы в столбик

5. Берілген суракка тындалым мәтiнi бойынша жауап берiнiз.
Авторлын достык туралы негізгі ойын түйiндеп жазыныз.
Предмет: Қазақ тiлi, автор: pilmeshka2009
Предмет: Қазақ тiлi, автор: qwepla
Предмет: Қазақ тiлi, автор: ruslana1313Ari16