Предмет: Алгебра, автор: leraartamonova

(2х+6)(х+4)>0

Ответы

Автор ответа: flsh
0
(2x + 6)·(x + 4) > 0
2·(x + 3)·(x + 4) > 0
(x + 3)·(x + 4) > 0
  
   -4  -3
---o---o---> x
 +    -    +

x ∈ (-∞; -4) ∪ (-3; +∞)
Интересные вопросы
Предмет: Математика, автор: olganovak0606
Предмет: Другие предметы, автор: theshelabod
Предмет: Биология, автор: andriyluchiu
1. Назвіть початок етапів біосинтезу білка: *
1 бал
реплікація
транскрипція
відновлення
трансляція
2.Замість тиміну в ланцюзі РНК присутній хімічно близький до нього: *
1 бал
гуанін
пимін
цитозин
аденін
урацил
3. Процес синтезу молекули РНК на матриці ДНК називають: *
1 бал
транскрипцією
реплікацією
трансляцією
петрифікацією
4. Реплікація ДНК у тварин відбувається в: *
1 бал
ядрі
ядрі і цитозолі
ядрі , мітохондріях, пластидах
ядрі і мітохондріях
Варіант 4
5. ДНК в еукаріотів подвоюється : *
1 бал
1 раз перед кожним поділом клітини
2 рази перед кожним поділом клітини
у будь - який час
тільки під час поділу клітини
постійно
6. За доставку амінокислот до рибосом відповідають: *
1 бал
т_РНК
в_РНК
і_РНК
м_РНК
7. Молекула РНК складається з : *
1 бал
двох ланцюгів
одного ланцюга, що може утворювати дволанцюгові фрагменти
одного ланцюга
двох ланцюгів зєднаних по-парно
8. Правильна послідовність подій біосинтезу білка така : *
1 бал
трансляція-згортання білка- транскрипція
трансляція-транскрипція-згортання білка
згортання білка - трансляція - транскрипція
транскрипція - трансляція - згортання білка
9. Якщо РНК має таку послідовність нуклеотидів АЦУГГЦА, то на ДНК є: *
1 бал
АЦУГГЦА
УГАЦЦГУ
АЦГГТЦА
АЦТГГЦА
ТГАЦЦГТ
10. Геном - це: *
1 бал
сукупність усієї спадкової інформації у вигляді ДНК, що міститься в клітині
сукупність усієї спадкової інформації у вигляді РНК і ДНК, що міститься в клітині
сукупність усієї спадкової інформації у вигляді РНК, що міститься в клітині
Варіант 4сукупність усієї спадкової інформації у вигляді ДНК та РНК, що міститься в цитоплазмі клітини
11.Після транскрипціі ділянка ДНК -аденін-гуанін-цитозин-тимін - у РНК буде мати такий вигляд: *
1 бал
-гуанін - урацил-аденін-цитозин-
-аденін-гуанін-цитозин-тимін-
-тимін-цитозин-гуанін-аденін-
-урацил-цитозин-гуанін-аденін-
12. Помилки реплікації ДНК виправляють процеси: *
1 бал
репарації
транскрипції
трансформації
рекомбінації
13.Білки синтезуються в органелах клітини : *
1 бал
ядрі
мітохондріях
рибосомах
хлоропластах
комнлексі Гольджі
14.Мономером нуклеїнових кислот є: *
1 бал
нуклеотид
амінокислота
глюкоза
моносахарид
фосфатна кислота
15. Функції іРНК : *
1 бал
активує амінокислоти
переносить амінокислоти до місця синтезу білка
переписує інформацію з ДНК
переносить інформацію в цитоплазму
завжди входить до складу рибосом
16. Трансляція -це : *
1 бал
процес реалізації інформації , що міститься у іРНК
процес синтезу всіх типів РНК , що відбувається в ядрі клітини на матриці -молекулі ДНК
синтез ДНК
перенесення амінокислот до ядра
17. Число нуклеотидів , що кодують одну амінокислоту : *
2 бали
Число нуклеотидів , що кодують одну амінокислоту :
1
2
3
6
18. Немембранною органелою , що складається з великої та малої субодиниць, є : *
2 бали
хлоропласт
рибосома
лізосома
мітохондрія
19. Носіями генетичної інформації в організмі є речовини : *
2 бали
жири
нуклеїнові кислоти
ДНК
РНК
20. У процесі транскрипції відбувається : *
2 бали
синтез іРНК
синтез білка
подвоєння ДНК
синтез тРНК