Предмет: Геометрия, автор: Lana1996

диагональ параллелограмма равна его стороне. Найдите площадь параллелограмма, если большая его сторона равна 15,2 см, а один из его углов 45 градусов.

Ответы

Автор ответа: Майнкравтер
0

AC диагональ, противолежащая углу в 135`. По этой причине он больше всех сторон паралелограмма.  

Приложения:
Интересные вопросы
Предмет: Математика, автор: manatasa445
Предмет: Українська мова, автор: Muw16
1. Службовими частинами мови є всі слова в рядках:
А попри, зате, відповідно до
Б незважаючи на, авжеж, агов
В після, угору, би
Г ой, там, хтозна-де
Д над, тобі, ні
2. Помилково вжито прийменник у варіанті:
А за згодою сторін
Б юрист за фахом
В твір за картиною
Г виконати за зразком
Д іти за хлібом
3. Сполучниками є всі слова в рядках:
А щоб, через те що, же
Б що, немов, або
В якби, ні, але
Г доки, оскільки, незважаючи на те що
Д поки що, поруч, аби
4.Знайти речення з частками:
А Стережіть її, янголи, беріть під крило легке.

Б Доведеться змиритися з тим, що все мине.
В Я сам усе це вигадав, вона ні в чому не винна.
Г Осінь над ними з льоду й сталі.
Д Чути було, як у темряві працюють серця.
Е Хіба це щось змінює, врешті-решт?
5. Граматично правильно побудовано словосполучення:
А звернутися по допомогу
Б при сприянні благодійників
В змагання по гімнастиці
Г розмовляє на японській мові
Д пропустити із-за карантину
6. Граматично правильно побудовано словосполучення
А на протязі кварталу
Б на доказ любові
В виступити в захист
Г в її склад увійшли
Д раз в місяць
7. Через дефіс треба писати всі частки рядка
А казна/коли, аби/кого, хтозна/що
Б все/ж/таки, такий/от, казна/що
В невже/таки, годі/бо, тільки/що
Г ані/хто, як/небудь, казна/чому
Д будь/що, отак/то, бозна/скільки
8. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А Наша пісня — то/ж душа народу, його сила й міць.
Б Я не зречусь тебе, що/б не сталось.
В Дбай про/те, що добро несе.
Г Треба тяму мати, що/б про землю дбати.
Д Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить.
9. Вигук ужито в усіх реченнях, ОКРІМ
А Авжеж, спитаю поради в батька.
Б Тпру, мої коники, вже приїхали!
В То ж горобці під стріхою: цвірінь-цвірінь.
Г Агов, Марусю, ти де?
Д Ой, я помилилася, перепрошую.
10. Правильно побудовані словосполучення в рядку
А регулюючий важіль, вимірювальний прилад
Б друкувальний апарат, квітучий сад
В ведучий концерту, ведучий фахівець
Г крокуючий екскаватор, нафтодобувна компанія
Д діюче законодавство, захоплююча подорож
11. Від спільного кореня кав(а) утворені всі слова, ОКРІМ
А кавовий
Б кавувати
В кавник
Г кавуся
Д кав’яр
12. Правильно утворено слово у варіанті:
А комп’ютерщик
Б носильщик
В кравчик
Г грузчик
Д мебельщик