Предмет: Алгебра, автор: Anya00

1)из коробки, в которой хранятся 5 черных и 7 белых шаров, достотют один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется: а)черным;б)белым.

 

2) ученик задумал жвузначное число. какова вероятность, что оно является квадратом некоторого числа?

Ответы

Автор ответа: Ahmabed
0

1)

5:12*100%=42%

7:12*100%=58%

 

2)

6:90*100%=6.(6)

Интересные вопросы
Предмет: Химия, автор: vikusia3253
Срочно!!!Даю 60 баллов
Десятую задачу розписати(дано,розв'язання,відповідь)
1. Вкажіть складові частини солей:
а) атом металу та гідроксогрупа;
б) Гідроген та кислотний залишок;
в) атоми металу і кислотного залишку;
г) два елементи, один з яких - Оксиген.
2. Виберіть частинку, що входить до складу основи:
а) SO 3 2 - ; б) Mg 2 + ; в) NO 2 ; г) N 2 O.
3. Вкажіть формулу сульфатної кислоти:
а) Н 2 SO 3 ; б) Н 2 SO 4 ; в) Н 2 S; г) Н 2 SіO 3 .
4. Вкажіть формулу амфотерного оксиду:
а) Nа 2 O 2 ; б) MgO ; в) ZnO; г) BаO.
5. Вкажіть формулу основного оксиду:
а) BаO; б) J 2 O 7 ; в) СаO; г)Mn O 4 .
6. Вкажіть тип реакції: 2Li+ H 2 O →2LiOH + H 2 ↑:
а) обміну; б) розкладу; в) сполучення; г) заміщення.
7. Вкажіть валентність кислотного залишку в Н 2 SіO 3 :
а) І; б) II; в) III; г) IV.
8. Виберіть формулу оксиду неметалу, що утворює Nа 2 CO 3 :
а) CO; б) Nа 2 O 2 ; в) Nа 2 O; г) CO 2 .
9. Вкажіть значення відносної молекулярної маси магній нітрату:
а) 148 г/моль; б) 74 г/моль; в) 142 г/моль; г) 91 г/моль.
10. Обчисліть кількість речовини лугу, що взаємодіє з 6 моль алюміній хлориду:
АlCl 3 + 3NаOH →АlOH 3 + 3NаCl:
а) 18 моль; б) 16 моль; в) 12 моль; г) 3 моль.