Предмет: Геометрия, автор: сабака

Найдите высоту конуса если площадь его осевого сечения равна 6 дм2 а площадь основания равна 8 дм2

Ответы

Автор ответа: Звезда
0

короче, h=3√(pi/2)

Интересные вопросы
Предмет: Українська мова, автор: aniashchipanska
Службові частини мови
1. Разом з НЕ треба писати слово у варіанті
А не/високо, а низько
Б відповіді не/надано
В не/відчув підтримки
Г не/сказавши й слова
Д не/вже ми зустрілися
2. Окремо треба писати частку НЕ у варіанті
А очікуючи не/відомого в майбутньому
Б не/добудований завод у Львові
В не/виконавши домашнього завдання
Г будматеріалів не/має на складах
Д не/даремно ми сюди повернулися
3. Частку НЕ треба писати разом у варіанті
Ане/зовсім зрозумілий
Б зошит не/підписано
В не/всі з цим обізнані
Гне/забутня подорож
4. Окремо з часткою НЕ треба писати виділене слово в рядку
Ане/підписані договори підряду
Б не/спростовані факти
В не/збалансований бюджет
Гне/налагоджені зв'язки
Д не/витрачені ще кошти
5. Сполучник умови вжито в реченні
А Принеси води, бо дуже хочу пити.
Б З’явились хмари, так що буде дощ.
В Коли бажання добре, то й дорога легка.
Г На те коня кують, щоб не спотикався.
Д Хоч була пізня осінь, день стояв погожий
6. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Вибач мені за/те, що була неввічлива.
Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.
В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.
Г Як/би не переймався, балачками визнання не здобудеш.
Д Як/би знали, не те б заспівали.

7.Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Ми вірші пишемо про/те, як стати біля дум на варті.
Б Я хочу жити так, що/б серце билось в такт з гарячим серцем рідного
народу.
В Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.
Г Всяк лицар має з королем ходити у походи, за/те він матиме собі і ласку,
й нагороди.
Д За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.
8.Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні
А Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!
Б Про/те , що сьогодні свято, ми дізналися випадково.
В Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.
Г Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.
Д Поміркуйте про/те , що порадити своїм друзям.
9.Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні
А Як/би дівчата не любили гомоніти, а мовчать.
Б Як/би не було важко, іди до своєї мети.
В Як/би знав я чари, що спиняють хмари.
Г Як/би там не було, ми мали це перевірити.
Д Як/би хотілося мені щастя знайти у світі.
10.Прочитайте речення.
Фігуристка, [...] хворобу, блискуче виконала складний стрибок.
Замість пропуску можуть стояти всі слова, ОКРІМ
А незважаючи на Б не дивлячись на
В забувши про Г подолавши Д попри
11.У реченні «Викладач дуже зрадів, ... почув самостійні судження
студентів» може бути кожен з названих сполучників, ОКРІМ
А бо Б адже В тобто Г оскільки Д тому що
12.Знайдіть рядок зі сполучниками
А розповів, як дивно; мріяв про відпустку; апельсин і банан
Б незважаючи на грім; їхати в авто; дивитися з-під лоба
В не виконав, бо забув; сподівався, що встигне; тато з дочкою
Г усміхнувся, адже зрадів; дивився, проте не бачив; швидкий, немов олень
Предмет: Биология, автор: Аноним