Предмет: Физика, автор: 0lga

В каких единицах выражается ω?

Ответы

Автор ответа: anel160898
0

 ω выражается в процентах

Интересные вопросы
Предмет: Алгебра, автор: maria2484
Предмет: Українська мова, автор: alex13572
Моя вишиванка
День вишиванки все/україн…с…ке свято поклика(н, нн)е зб…р…гти
(з, с)поконвічні народні традиції (з, с)твор… (н, нн)я та носі(н, нн)я етнічного
виш…того одягу. Дата провед… (н, нн)я що/року в третій ч…твер травня.
Саме/ж свято запрошує кожного свідомого гром(а, о)дянина до абсолютно
простого вчинку. У цей день кожен україн…ц… одягнутий у вишиванку
виход…т… у ній на роботу в унів…рс…тет школу чи садочок.
Нині свято набуває особливого змісту адже д…монструє що українці
незламні готові захищати свою країну культуру та історію. Україн… с..ка
вишита сорочка це символ який єднає українців не/залежно від мови якою
вони спілкуют…ся політичних поглядів чи віро/сповіда(н, нн)я.
Як показує досвід люди в (Д, д)ень вишиванки завжди піднес… (н, нн)і та
усміхн…(н, нн)і адже у старо/давн(йо, ьо)му одязі закодова(н, нн)о б(а,о)гато
символів сили добро/буту краси та об…регів.