Предмет: Українська мова, автор: clashart90

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу - без подвоєння Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..и Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів В. Сухомлинського. помогите​


clashart90: у меня уже есть ответ мне нужна фраза
clashart90: с 1 букв
delananeidja: мова духовне багатство народу
delananeidja: відповідь на твоє питанння

Ответы

Автор ответа: delananeidja
1

Відповідь:

Подвоєння:Миттю, огненний,височенний,антенний, денний,узбіччя, Хмельниччина,однозмінний, віконний,нескінченний, електронний, беззахисний, аграрно-сировинний, гілля, антропогенний,туманний

Без подвоєння:

скажен..ий, , тьмян..ий, вроджен..ий,  орлин..ий, , неждан..ий, адресован..ий,  роз'єднан..ий, олов'ян..ий, дерев'ян..ий, умотивован..ість,

Мова -духовне багатство народу- вислів Симоненка

Автор ответа: Пеппер
0

1. Миттю, огненний, височенний, антенний, денний, узбіччя, Хмельниччина, однозмінний, віконний, нескінченний, електронний, беззахисний, аграрно-сировинний, гілля, антропогенний, туманний.

2. скажений, тьмяний, вроджений, орлиний, нежданий, адресований, роз"єднаний, олов"яний, дерев"яний, умотивованість.

Мова, духовність - багатство народу.

Интересные вопросы
Предмет: Геометрия, автор: p0tat0es
Предмет: Алгебра, автор: CucumberR