Предмет: Обществознание, автор: NataRush

Что из перечисленного ниже отличает правовое государство:
1- наличие системы законодательства
2- контроль государства за деятельностью средств массовой информации 
3- исключительное право на взимание налогов и сборов с населения
4-взаимная ответственность государства и гражданина

Ответы

Автор ответа: farrms
0
Только 4 --------------------
Интересные вопросы
Предмет: Биология, автор: DinoZavrchek
Решите тест по биологии, дам 15 баллов


1)Всі організми за способом отримання поживних речовин поділяють на автотрофів, гетеротрофів та міксотрофів (мають змішаний тип живлення). До якої із цих груп можна віднести евглену зелену відповідно: *

Варіанти відповідей:

а)автотрофи

б)гетеротрофи

в)міксотрофи


2)У евглени зеленої НЕ характерні: *

Варіанти відповідей:

а)Джгутики

б)Псевдоніжки

в)Хлоропласти

г)Ядро


3)Яка органела клітини допомагає хламідомонаді знаходити території, де є більше світла: *

Варіанти відповідей:

а)Ядро

б)Хлоропласти

в)Вічко

г)Скоротливі вакуолі


4)У клітині евглени зеленої, хламідомонади, амеби та багатьох інших одноклітинних організмів є скоротлива вакуоля (в деяких організмів їх навіть дві). Яку роль ця органела відіграє в житті цих організмів: *

Варіанти відповідей:

а)Містить запас поживних речовин

б)Виводить назовні надлишок води та продукти життєдіяльності

в)Містить спадкову інформацію

г)Здійснює фотосинтез


5)Всі одноклітинні організми здатні до розмноження. Який із перерахованих тут організмів НЕ має статевого розмноження: *

Варіанти відповідей:

а)Хлорела

б)Інфузорія туфелька

в)Хламідомонада

г)Жоден із цих організмів не має статевого розмноження


6)Який із цих одноклітинних організмів має найбільше шансів супроводжувати людину у довготривалих космічних польотах: *

Варіанти відповідей:

а)Амеба

б)Евглена зелена

В)Хламідомонада

г)Хлорела


7)У хлорели нема органів пересування: джгутиків, війок чи псевдоніжок. Вона переміщується у середовищі течіями води. Якої ще органели, у зв'язку із відсутністю засобів пересування, у неї НЕМА: *

Варіанти відповідей:

а)Ядра

б)Хлоропластів

в)Світлочутливого вічка

г)Цитоплазми


8)У прісних водоймах одноклітинні організми мають скоротливу вакуолю. Вона виводить із організму надлишок води. Яку ще виконує у клітині ця органела: *

Варіанти відповідей:

а)Перетравлює їжу

б)Здійснює фотосинтез

в)Виводить вуглекислий газ, який утворюється при диханні клітини

г)Не виконує жодних інших функцій


9)Організми мають різні способи отримання поживних речовин. В якій із запропонованих тут груп організмів вони розташовані в такому порядку, що є відповідно автотрофами, гетеротрофами та міксотрофами: *

Варіанти відповідей:

а)Інфузорія туфелька, малярійний паразит, хлорела

б)Малярійний паразит, евглена зелена, інфузорія туфелька

в)Евглена зелена, хламідомонада, хлорела

г)Хлорела, амеба звичайна, евглена зелена


10)Одноклітинні водорості належать до *

Варіанти відповідей:

а)автотрофних прокаріотів

б)автотрофних еукаріотів

в)гетеротрофних прокаріотів

г)гетеротрофних еукаріотів


11)Евглена зелена рухається за допомогою *

Варіанти відповідей:

а)джгутика

б)несправжніх ніжок

в)війок

г)псевдоніжок


12)Спільна ознака хламідомонади (рис.1) та амеби протей (рис. 2) (прикрепляется)

Варіанти відповідей:

а)несправжні ніжки

б)хлоропласт

в)травні вакуолі

г)ядро


13)Фотосинтез у хламідомонади забезпечує *

Варіанти відповідей:

а)скоротлива вакуоля

б)хлоропласт

в)ядро

г)вічко


14)Учень та учениця на уроці біології висловили думки про одноклітинні водорості. Учень сказав, що хламідомонада найчастіше розмножується за допомогою рухливих спор. Учениця зауважила, що у евглени зеленої за несприятливих умов відбувається статевий процес. *

Варіанти відповідей:

а)лише учень

б)лише учениця

в)обоє мають рацію

г)обоє помиляються


15)Хлорела, на відміну від хламідомонади, *

Варіанти відповідей:

а)має один джгутик

б)має вічко

в)немає ядра

г)нерухома


16)Тип живлення, за якого організм отримує готові органічні речовини, називається: *

Варіанти відповідей:

а)Автотрофне живлення

б)Гетеротрофне живлення


17)Циста - це *

Варіанти відповідей:

а)Захисна оболонка

б)Захварювання

в)Органела клітини амеби


18)Чим одноклітинні водорості подібні до рослин? *

Варіанти відповідей:

а)Розмірами

б)Способом розмноження

в)Способом живлення - автотрофи

г)Кольором
вот тест.
Предмет: Другие предметы, автор: LIOLOLOSHKA675
Предмет: Алгебра, автор: filatova80