Предмет: География, автор: vaniuha1

Страны Евразии - краткий конспект!

Ответы

Автор ответа: danabourosh19
0
Євразія – це материк, на якому ми живемо. Вона є найбільшим континентом нашої планети. Її площа складає майже третину площі всього суходолу Землі. Євразія – єдиний материк, який омивають усі чотири океани Землі. Площа – 54, 6 млн км2. 
Географічне положення 
Євразія майже цілком розміщена у Північній півкулі. Виняток становлять лише південні острови. Більша частина її території розташована у помірних широтах. Разом з тим, жодний континент не має таких великих заполярних просторів. Вражає уяву протяжність Євразії і в широтному напрямку. 
Майже вся Євразія розташована в Східній півкулі, але на крайніх заході та сході материк заходить в Західну півкулю. 
Берегова лінія 
Гігантський масив суходолу Євразії омивається всіма океанами. Їх води утворюють біля берегів материка багато морів, заток та проток. Найбільш порізане - західне узбережжя континенту, де далеко у суходіл врізаються моря Атлантичного океану (Середземне, Чорне, Азовське та Балтійське). 
Східне узбережжя також значно порізане й оторочене улоговинами морів Тихого океану, що відокремлені острівними дугами. 
На порізаних узбережжях Євразії побудовані найкрупніші порти світу. 
Звідси морські траси пролягли до всіх континентів. Найбільш тісні зв'язки країни Євразії підтримують з Північноамериканським континентом. 
Внутрішні райони материка 
Не всі райони Євразії відчувають на собі подих океану. Дуже великі простори в глибинах материка значно віддалені від океанічних басейнів, що сприяло виникненню великих азіатських напівпустель та пустель. 
Положення відносно інших материків 
Помітно на природу материка впливають сусідні континенти. На південному заході води Середземного моря захищають Європу від гарячого подиху Африки. 
Неширока Берингова протока на крайньому північному сході відділяє азіатську частину материка від Північної Америки. 
Безпосередні зв'язки Євразії з Африкою та з Північною Америкою зумовили подібність органічного світу цих материків. 
Група островів Малайського архіпелагу простяглась між Південно-східною Азією і Австралією. 
Величезні простори Тихого океану, із однієї сторони, і Атлантичного, з іншої, відділяють материк від Південної Америки. 
Найдалі від Євразії знаходиться льодова Антарктида. 
Протяжність території 
Євразія займає третину суходолу, і простягається із заходу на схід майже на 16000км, а з півночі на південь – більше, ніж на 8500км. 
Наслідком значної протяжності території з півночі на південь є різноманітність зональних природних комплексів: від арктичних пустель до екваторіальних лісів. 
Віддаленість внутрішніх областей від океанів та їх ізольованість гірськими спорудами зумовили появу величезних пустель й напівпустель. 
Величезні площі займають зони лісів, що розташовані майже в усіх географічних поясах. 
Крайні точки 
Крайня Північна точка - мис Челюскін: 77° 43' пн. ш. і 104°18' сх. д.) 
Крайня південна точка - мис Піай: 1° 16' пн. ш. і 103° 30' сх. д 
Крайня східна точка - мис Дежньова: 66° 05' пн.ш. і 169 ° 40' зх. д. 
Крайня західна точка - мис Рока: 38° 47' пн. ш. і 9° 34' зх. д. 
Интересные вопросы
Предмет: История, автор: magdibakirov
1 .Реши тестовое задание -.
Важную роль в образовании Караханидского государства сыграли….
А) карлуки
В) кыпчаки
С) огузы
Д) кимаки.
2.Муса хан объявил ислам государственной религией в…
А) 942Г.
В) 960Г.
С)1141Г.
Д)1125Г.
Ответы запиши в таблицу.
1
2
2.Подбери к терминам соответствующие определения -.
1
икта
А
священнослужителям и религиозным учреждениям.
2
вакуф
Б
сильного свой земельный участок.
3
коммендации
В
Ханы раздавали своим приближенным за верную службу
земельные наделы с правом собирать налоги с этих
Вакуф
Ответы запиши в таблицу.
Коммендации
3.Определи достоверность утверждений
1.В время правления Иванч Бильге хана государство найманов установило
дипломатические отношения с соседними странами.
2 Основоположником государства и династии Караханидов был Муса Богра-хан.
Напиши ответы в таблицу.
1 предложение
2 предложение
4.Расположи события в хронологическом порядке -..
А. Кучлук хан переселился со своим войском в Семиречье.
Б. Во время правления Инанч Бильге укрепилось государство найманов.
С. Нач.алась борьба за власть между Буюруком ханом и Даян ханом.
Д. Найманы основали свое государство в западной Монголии.
Ответы запиши в таблицу.
А. Кучлук хан переселился со своим войском в Семиречье.
Б. Во время правления Инанч Бильге укрепилось государство найманов.
С. Нач.алась борьба за власть между Буюруком ханом и Даян ханом.
Д. Найманы основали свое государство в западной Монголии.
5.К каким последствиям привело принятие ислама-.:
1
2
3
4
5.К каким последствиям привело принятие ислама-.:
В 960 году Муса хан объявил ислам государственной религией.
А. Усиление феодальной борьбы за власть и землю.
Б. Разрыв всех отношений со всеми странами.
В. Вторжение каракитаев на земли караханидов.
Г. Политическая и военная поддержка правителей мусульманских стран.
Д. Объединение с мусульманской страной и расширением территории.
плис помогите дам 15 балов